Mannsbunad fra Hedmarken

Mannsbunaden for Hedmarken er rekonstruert og utarbeidet av Odd Arnfinn Tømmerholen, i samarbeid med Bunad og folkedraktrådet, og ble lansert i 1986.